Lubomír Skalník

 

Revizní technik

 provozovaných tlakových nádob

 stabilních

 

 

 

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ,

OHŘÍVAČE VODY,

EXPANZOMATY,VODÁRNY

 

*        posouzení technického stavu

*        provozní revize

*        vnitřní revize   -  proměření tloušťky stěny

            ultrazvukem DM 3

*        zkoušky těsnosti

*        tlakové zkoušky

*        školení obsluh

*        poradenská činnost

*        po dohodě možnost zajištění  pravidelného kompletního

            technického dozoru nad  vyhrazeným zařízením

 

 

 

Praha:

 

Křivenická 406

181 00 Praha 8

 

Nymburk:

 

Hronětice 12

289 21

Kostomlaty n/L.

 

Lubomír Skalník

 

Křivenická 406/2

181 00 Praha 8

Tel.: +420 602 66 99 31

 

E-mail: sibulu@email.cz